Ca sĩ: Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Tiểu sử Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Album Huỳnh Nguyễn Công Bằng

MV Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Bài hát Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Bài Thánh Ca buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 113