Nhạc sĩ: Nguyễn Chánh

Lòng Thương Xót Chúa 1

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 107

Trái tim Chúa xót thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181

Lòng Thương Xót Chúa 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,140

Lòng Thương Xót Chúa 4

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150