Nhạc sĩ: Ngô Ngọc Thành

Quên tháng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Bêlem chiều đông

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Chúa vào thành

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Trọn đời thánh hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 350

Nắm tay con

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Lời kinh dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Lời kinh con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 356

Tình biển

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Ngàn đời cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Mẹ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Tin Mừng Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Ngợi khen tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 402

Mừng xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Mừng xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 664