Nhạc sĩ: Ngô Ngọc Thành

Quên tháng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Bêlem chiều đông

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Chúa vào thành

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Trọn đời thánh hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 353

Nắm tay con

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Lời kinh dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Lời kinh con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 389

Tình biển

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Ngàn đời cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Mẹ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Tin Mừng Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Ngợi khen tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 410

Mừng xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Mừng xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 672