Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ánh Đăng

Album Nước Mắt Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 31

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Kinh dâng mình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Hẹn lòng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 26

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 219

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 189

Nhớ về xứ Quảng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Hoài cảm trong mưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55