Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ánh Đăng

Album Nước Mắt Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 41

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Kinh dâng mình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Hẹn lòng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 36

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 255

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 199

Nhớ về xứ Quảng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Hoài cảm trong mưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67