Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ánh Đăng

Album Nước Mắt Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 30

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Kinh dâng mình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Hẹn lòng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 24

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 189

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Nhớ về xứ Quảng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Hoài cảm trong mưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43