Ca sĩ: Phan Đinh Tùng

Tiểu sử Phan Đinh Tùng

Album Phan Đinh Tùng

MV Phan Đinh Tùng

Bài hát Phan Đinh Tùng

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 454

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 376

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 241

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 343

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 252

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 293

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 396

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 265

Sức mạnh Lòng Thương Xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 391

Về Với Ngài (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 733

Con về với Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Hãy thắp sáng lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Nguyện cầu cho mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Ơn gọi của ngôi sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Trang 1 trên 41234