Ca sĩ: Quang Dũng

Tiểu sử Quang Dũng

Album Quang Dũng

MV Quang Dũng

Bài hát Quang Dũng

Hoa hồng đêm Noel

Lượt nghe: 52

Lời con xin Chúa

Lượt nghe: 83

Con theo Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 226

Niềm đau Thánh giá

Sáng tác: | Lượt nghe: 91

Dấu chân

Sáng tác: | Lượt nghe: 101

Dấu ấn Tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 356

Lời con xin Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 379

Hoa hồng đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 70

Hoa hồng đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 39

Hoa hồng đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 29

Hoa hồng đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 48

Hoa hồng đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 88

Hoa hồng đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 46

Xin Chúa ở lại

Sáng tác: | Lượt nghe: 225

Hoa hồng đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 108

Dấu chân

Sáng tác: | Lượt nghe: 148