Ca sĩ: Quang Dũng

Tiểu sử Quang Dũng

Album Quang Dũng

MV Quang Dũng

Bài hát Quang Dũng

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 197

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 113