Ca sĩ: Quang Dũng

Tiểu sử Quang Dũng

Album Quang Dũng

MV Quang Dũng

Bài hát Quang Dũng

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 286

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 186

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 93