Ca sĩ: Quang Dũng

Tiểu sử Quang Dũng

Album Quang Dũng

MV Quang Dũng

Bài hát Quang Dũng

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 363

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 225

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 143