Ca sĩ: Quang Dũng

Tiểu sử Quang Dũng

Album Quang Dũng

MV Quang Dũng

Bài hát Quang Dũng

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 222

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 122