Album: Gia Ân Vol.15 - Giờ Này Đức Kitô Là Ai

Nghe Album: Gia Ân Vol.15 - Giờ Này Đức Kitô Là Ai

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.15 - Giờ Này Đức Kitô Là Ai

Cảm mến tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 858

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,152

Đức Kitô là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Đời con dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,923

Tình yêu đó

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,586

Tình yêu Chúa tuyệt vời

Trình bày: | Lượt nghe: 1,340

Một niềm phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 111