Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 6

Ngài gọi con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 310

Tình Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Xin cho con dừng chân

Trình bày: | Lượt nghe: 862

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 261

Ôi tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 435

Tâm tình hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,530

Chúa dắt lối đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 499

Thập giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 739

Cho tình yêu lên ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Lời kinh dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Xin ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 599