Album: Người Sống Đạo

Nghe Album: Người Sống Đạo

Các bài hát trong Album: Người Sống Đạo

Tình Chúa thương

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Ước gì

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Muôn lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Con tôn thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Con trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Theo gương Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 1,270

Chỉ vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Đến với Thánh Martino

Trình bày: | Lượt nghe: 498

Nguyện xin Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 2,616

Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 1,843