Album: Sao Mai 1 - Tôn Vinh Chúa Thánh Thể

Nghe Album: Sao Mai 1 - Tôn Vinh Chúa Thánh Thể

Các bài hát trong Album: Sao Mai 1 - Tôn Vinh Chúa Thánh Thể

Con tôn thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Bánh trường sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,164

Bí Tích Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 283

Thánh Thể cao quý

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Đến thờ lạy

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Tiệc Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,267

Lời gọi yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 313

Ánh Sao Mai

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Hãy đến đón nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 328