Ca sĩ: Thu Hiền

Tiểu sử Thu Hiền

Album Thu Hiền

MV Thu Hiền

Bài hát Thu Hiền

Ca vang tình yêu Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 279

Kìa Trông Huy Hoàng

Lượt nghe: 75

Đêm Thánh vô cùng

Sáng tác: | Lượt nghe: 71

Mùa đông năm ấy

Sáng tác: | Lượt nghe: 82

Chú bé đánh trống

Sáng tác: | Lượt nghe: 116

Bên máng cỏ

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,307

Đêm Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 82

Gọi lửa thiêng

Lượt nghe: 715

Trời hân hoan

Sáng tác: | Lượt nghe: 76

Chuông vang vang

Sáng tác: | Lượt nghe: 98