Album: Sao Mai 2 - Tôn Vinh Lời Chúa

Nghe Album: Sao Mai 2 - Tôn Vinh Lời Chúa

Các bài hát trong Album: Sao Mai 2 - Tôn Vinh Lời Chúa

Mẹ là Sao Mai

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Lời Hằng Sống

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Lời Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 47

Lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Lời của tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Lời Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 41