Ca sĩ: Việt Dũng

Tiểu sử Việt Dũng

Album Việt Dũng

MV Việt Dũng

Bài hát Việt Dũng

Giêsu – Giêsu

Sáng tác: | Lượt nghe: 81