Album: Trong Cánh Tay Người

Nghe Album: Trong Cánh Tay Người

Các bài hát trong Album: Trong Cánh Tay Người

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 380

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Chúa là Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Chúa dắt dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 437

Con đường Chúa đã qua

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Trên đường Emmau

Trình bày: | Lượt nghe: 1,286

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Tâm tình ca 4

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 963