Album: Trong Cánh Tay Người

Nghe Album: Trong Cánh Tay Người

Các bài hát trong Album: Trong Cánh Tay Người

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 482

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Chúa là Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Chúa dắt dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 477

Con đường Chúa đã qua

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Trên đường Emmau

Trình bày: | Lượt nghe: 1,793

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Tâm tình ca 4

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,027