Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39