Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 237

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67