Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28