Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 152

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67