Ca sĩ: Thanh Hiền

Tiểu sử Thanh Hiền

Album Thanh Hiền

MV Thanh Hiền

Bài hát Thanh Hiền

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 592

Về bên Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 79

Con theo Chúa Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 540

Đi về Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Ở bên Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Chúa là Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Nhớ ơn mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,115