Nhạc sĩ: Lm. Thái Nguyên

Chúa đã Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Chúa xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Dâng Chúa Hài nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,959

Chúa xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 438

Dâng Chúa Hài Nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Tình khúc đêm đông

Trình bày: , | Lượt nghe: 710

Đêm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 844

Chúa đã Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 344

Chúa đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,095

Một chuyện tình

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Đêm đông dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,227

Đêm hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 246

Chuyện một tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Dâng Chúa Hài Nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Đêm hồng ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 66

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,160

Chúa đã xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 843

Ca mừng Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,074

Đêm đông dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Ánh sáng Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 1,289

Đêm tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 201