Nhạc sĩ: Lm. Thái Nguyên

Chúa đã Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Chúa xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Dâng Chúa Hài nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 2,500

Chúa xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 524

Dâng Chúa Hài Nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Tình khúc đêm đông

Trình bày: , | Lượt nghe: 886

Đêm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,023

Chúa đã Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 534

Chúa đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,404

Một chuyện tình

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Đêm đông dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,428

Đêm hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 485

Chuyện một tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 485

Dâng Chúa Hài Nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 341

Đêm hồng ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 71

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,346

Chúa đã xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 967

Ca mừng Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,255

Đêm đông dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Ánh sáng Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 1,344

Đêm tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 223