Album: Tình Yêu Giáng Sinh - Lm. Thái Nguyên

Nghe Album: Tình Yêu Giáng Sinh - Lm. Thái Nguyên

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Giáng Sinh - Lm. Thái Nguyên

Chúa xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 522

Dâng Chúa Hài Nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Tình khúc đêm đông

Trình bày: , | Lượt nghe: 883

Đêm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,022

Chúa đã Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 533

Chúa đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,396

Một chuyện tình

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Đêm đông dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,427

Đêm hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 485

Chuyện một tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 484

Lời vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 728