Album: Gia Ân Vol.16 - Tiếng Hát Đêm Thanh

Nghe Album: Gia Ân Vol.16 - Tiếng Hát Đêm Thanh

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.16 - Tiếng Hát Đêm Thanh

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 611

Jingle bells

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Tiếng muôn Thiên Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 507

Giữa đêm trường

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Lời cầu Đêm Thánh

Trình bày: , | Lượt nghe: 327

Ba Vua đăng trình

Trình bày: | Lượt nghe: 1,052

Màn đêm lung linh

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Đêm hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 134