Album: Gia Ân Vol.16 - Tiếng Hát Đêm Thanh

Nghe Album: Gia Ân Vol.16 - Tiếng Hát Đêm Thanh

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.16 - Tiếng Hát Đêm Thanh

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 677

Jingle bells

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Tiếng muôn Thiên Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 517

Giữa đêm trường

Trình bày: | Lượt nghe: 255

Lời cầu Đêm Thánh

Trình bày: , | Lượt nghe: 348

Ba Vua đăng trình

Trình bày: | Lượt nghe: 1,080

Màn đêm lung linh

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Đêm hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 144