Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 09 - Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 09 - Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 09 - Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Tôi không còn cô đơn

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Niềm vui tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 790

Cao vời khôn ví

Trình bày: | Lượt nghe: 377

Tâm tình ca 1

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Trên đường Emmau

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Lên núi Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Lời thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 372

Giấc mơ chưa tròn

Trình bày: | Lượt nghe: 253