Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 09 - Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 09 - Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 09 - Chúa Là Nơi Con Nương Tựa

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tôi không còn cô đơn

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Niềm vui tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 890

Cao vời khôn ví

Trình bày: | Lượt nghe: 464

Tâm tình ca 1

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Trên đường Emmau

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Lên núi Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Lời thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 444

Giấc mơ chưa tròn

Trình bày: | Lượt nghe: 292