Ca sĩ: Lệ Sinh

Tiểu sử Lệ Sinh

Album Lệ Sinh

MV Lệ Sinh

Bài hát Lệ Sinh

Con quỳ khấn nguyện

Sáng tác: , | Lượt nghe: 37

Con xin dâng Chúa

Sáng tác: , | Lượt nghe: 151

Này cung đàn mới

Sáng tác: , | Lượt nghe: 63

Đêm Thánh vô cùng

Sáng tác: | Lượt nghe: 50

Một em nhỏ

Sáng tác: | Lượt nghe: 177

Xin dâng tiến Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 853

Chúa không lầm

Sáng tác: | Lượt nghe: 66

Khúc cảm tạ

Sáng tác: | Lượt nghe: 188

Lễ dâng thơ nhi

Sáng tác: | Lượt nghe: 106