Ca sĩ: Lệ Sinh

Tiểu sử Lệ Sinh

Album Lệ Sinh

MV Lệ Sinh

Bài hát Lệ Sinh

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Này cung đàn mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Một em nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160

Xin dâng tiến Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 386

Khúc cảm tạ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 169