Ca sĩ: Lệ Sinh

Tiểu sử Lệ Sinh

Album Lệ Sinh

MV Lệ Sinh

Bài hát Lệ Sinh

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Này cung đàn mới

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Một em nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Xin dâng tiến Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 615

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Khúc cảm tạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 183

Lễ dâng thơ nhi

Trình bày: , | Lượt nghe: 94