Ca sĩ: Lệ Sinh

Tiểu sử Lệ Sinh

Album Lệ Sinh

MV Lệ Sinh

Bài hát Lệ Sinh

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Này cung đàn mới

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Một em nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Xin dâng tiến Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 766

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Khúc cảm tạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 188

Lễ dâng thơ nhi

Trình bày: , | Lượt nghe: 105