Album: Hoàng Nam Vol.2 - Xin Dâng Cha

Nghe Album: Hoàng Nam Vol.2 - Xin Dâng Cha

Các bài hát trong Album: Hoàng Nam Vol.2 - Xin Dâng Cha

Chân lý sự sống

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Xin dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 519

Tình yêu cao quý

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Vọng kinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 69

Inri Chúa chết

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Thức tỉnh 2

Trình bày: | Lượt nghe: 215

Con tin

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 304

Hòa khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 922