Album: Tình Khúc Giáng Sinh

Nghe Album: Tình Khúc Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Tình Khúc Giáng Sinh

Con tim với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 355

Chúa thương chúng ta

Trình bày: | Lượt nghe: 401

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Đêm đen

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Holy Night

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Vang câu yêu đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 255

Đi tìm Chúa tôi

Trình bày: , , | Lượt nghe: 196