Ca sĩ: Ngọc Bích

Tiểu sử Ngọc Bích

Album Ngọc Bích

MV Ngọc Bích

Bài hát Ngọc Bích

Con kiếm tìm Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 259

Con tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Mẹ là tất cả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 427

Niềm tin duy nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222