Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Giáng Sinh

Nghe Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Giáng Sinh

Tình yêu Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 341

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 419

Mong chờ Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Bài tango Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Bên máng cỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lá thư trần thế

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Lời cầu Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lữ khách Hài Đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Noel năm nào

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Tình ca Giáng sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Tình yêu Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Hoài niệm Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 2,083

Ba Vua hành khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 1,006

Thiên Thần báo tin

Trình bày: | Lượt nghe: 735