Nhạc sĩ: Vĩnh Phúc

Tại vầng đá ngất cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 627