Album: Dâng Chúa Đời Con (Lm. Quý Báu)

Nghe Album: Dâng Chúa Đời Con (Lm. Quý Báu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Đời Con (Lm. Quý Báu)

Cánh diều thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Rao giảng Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Chúa gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Tình ca Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 505

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 221

Hò ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 219

Tiến dâng lễ vật

Trình bày: | Lượt nghe: 2,063