Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Bướm Đêm CD45

Nghe Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Bướm Đêm CD45

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Bướm Đêm CD45

Happy New Year

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Đêm Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Ông Noel xuống phố

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Hát mừng Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Silent Night

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Cung đàn Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Từ ngàn năm xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Đồng dao Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Ước mơ đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Đêm Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tinh yêu Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Hoan ca Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 179