Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nghe Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Các bài hát trong Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nơi Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 713

Say Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 436

Ave Maria, con dâng lời

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Theo ánh sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 888

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Hôm nay toàn dân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,399

Chúa hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,389