Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nghe Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Các bài hát trong Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nơi Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Say Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Ave Maria, con dâng lời

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Theo ánh sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 817

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Hôm nay toàn dân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,243

Chúa hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,124