Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nghe Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Các bài hát trong Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nơi Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 675

Say Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 396

Ave Maria, con dâng lời

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Theo ánh sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 871

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 343

Hôm nay toàn dân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,347

Chúa hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,309