Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nghe Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Các bài hát trong Album: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc

Nơi Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 677

Say Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 398

Ave Maria, con dâng lời

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Theo ánh sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 875

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Hôm nay toàn dân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,357

Chúa hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,323