Album: Lm. John Nguyễn - Một Đời Dâng Hiến

Nghe Album: Lm. John Nguyễn - Một Đời Dâng Hiến

Các bài hát trong Album: Lm. John Nguyễn - Một Đời Dâng Hiến

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 48