Album: Lm. John Nguyễn - Một Đời Dâng Hiến

Nghe Album: Lm. John Nguyễn - Một Đời Dâng Hiến

Các bài hát trong Album: Lm. John Nguyễn - Một Đời Dâng Hiến