Nhạc sĩ: Vũ Đình Ân

Album Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Xin mở mắt môi con

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Nơi hang đá

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Mẹ ru Con Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Lễ vật dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 434

Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Theo Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 199