Nhạc sĩ: Vũ Đình Ân

Album Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Xin mở mắt môi con

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Nơi hang đá

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Mẹ ru Con Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Lễ vật dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 417

Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Theo Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 178