Nhạc sĩ: Vũ Đình Ân

Album Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Xin mở mắt môi con

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Nơi hang đá

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Mẹ ru Con Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Lễ vật dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 367

Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Theo Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 174