Nhạc sĩ: Vũ Đình Ân

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Album Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Bên hang đá Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 433

Nơi hang đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Mẹ ru Con Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 162

Lễ vật dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 341

Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54