Nhạc sĩ: Phạm Đức Huyến

Album Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Sống phút hiện tại

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 256

Thập Giá buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Bên hang đá Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 428

Ru Hài Nhi Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Lễ vật dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 307

Maria Suối Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Vẳng tiếng chuông vàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Chuỗi ngọc vàng kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 696