Ca sĩ: Khánh Duy

Tiểu sử Khánh Duy

Album Khánh Duy

MV Khánh Duy

Bài hát Khánh Duy

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Tay trắng ra đi (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 439

Xin đừng quên (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Gia đình sống Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 594

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Ơn đời ơn người

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Đức Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 902

Lời cầu

Trình bày: , | Lượt nghe: 187

Xin đừng quên

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Bao tháng ngày trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,473

Cùng hát bài hùng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Không tình cờ

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Với Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 450

Mẹ là Nữ Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 80