Ca sĩ: Khánh Duy

Tiểu sử Khánh Duy

Album Khánh Duy

MV Khánh Duy

Bài hát Khánh Duy

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Tay trắng ra đi (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 389

Xin đừng quên (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Gia đình sống Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Ơn đời ơn người

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Đức Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 835

Lời cầu

Trình bày: , | Lượt nghe: 182

Xin đừng quên

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Bao tháng ngày trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,136

Cùng hát bài hùng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Không tình cờ

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Với Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 436

Mẹ là Nữ Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 80