Ca sĩ: Khánh Duy

Tiểu sử Khánh Duy

Album Khánh Duy

MV Khánh Duy

Bài hát Khánh Duy

Tay trắng ra đi

Lượt nghe: 226

Lời cầu (Karaoke)

Sáng tác: | Lượt nghe: 79

Xin đừng quên (Karaoke)

Sáng tác: | Lượt nghe: 113

Gia đình sống Đạo

Sáng tác: | Lượt nghe: 646

Ơn đời ơn người

Sáng tác: | Lượt nghe: 72

Tay trắng ra đi

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,321

Lời cầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 209

Xin đừng quên

Sáng tác: | Lượt nghe: 190

Đường con đi

Sáng tác: | Lượt nghe: 2,167

Con chỉ là tạo vật

Sáng tác: | Lượt nghe: 125

Cùng hát bài hùng ca

Sáng tác: | Lượt nghe: 119

Chúa là hy vọng

Sáng tác: | Lượt nghe: 882

Không tình cờ

Sáng tác: | Lượt nghe: 220

Với Mẹ xin vâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 614

Mẹ là Nữ Vương

Sáng tác: | Lượt nghe: 125