Ca sĩ: Khánh Duy

Tiểu sử Khánh Duy

Album Khánh Duy

MV Khánh Duy

Bài hát Khánh Duy

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Tay trắng ra đi (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 766

Xin đừng quên (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Gia đình sống Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 632

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Ơn đời ơn người

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Đức Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,208

Lời cầu

Trình bày: , | Lượt nghe: 198

Xin đừng quên

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Bao tháng ngày trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 259

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 2,049

Cùng hát bài hùng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Không tình cờ

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Với Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Mẹ là Nữ Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 116