Ca sĩ: Khánh Duy

Tiểu sử Khánh Duy

Album Khánh Duy

MV Khánh Duy

Bài hát Khánh Duy

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Tay trắng ra đi (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Xin đừng quên (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Gia đình sống Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 565

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Ơn đời ơn người

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Đức Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Tay trắng ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 659

Lời cầu

Trình bày: , | Lượt nghe: 161

Xin đừng quên

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Bao tháng ngày trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 743

Cùng hát bài hùng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Không tình cờ

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Với Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 420

Mẹ là Nữ Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 78