Nhạc sĩ: Lm. Thanh Yên

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Giọt lệ bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Mừng vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Dấu ấn tình ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 162