Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tiếng

Kinh ca tình dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Hai ngàn năm qua

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Ca dao tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Một điềm lạ

Trình bày: | Lượt nghe: 226