Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 336

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 282

Của lễ nồng say

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Hãy thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,378

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 448

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223