Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Lượt nghe: 261

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Lượt nghe: 434

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Của lễ nồng say

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Hãy thứ tha

Trình bày: | Lượt nghe: 1,581

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Lượt nghe: 507

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 230