Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 279

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 228

Của lễ nồng say

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Hãy thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 975

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 360

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 162

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 207