Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Lượt nghe: 453

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Lượt nghe: 361

Của lễ nồng say

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Hãy thứ tha

Trình bày: | Lượt nghe: 1,709

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Lượt nghe: 538

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 250