Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 315

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 280

Của lễ nồng say

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Hãy thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,333

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 428

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 218