Nhạc sĩ: Quốc Thái

Ca Dâng Mùa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Bước thời gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 235

Của lễ nồng say

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Hãy thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,064

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 409

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211