Album: Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Nghe Album: Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Các bài hát trong Album: Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Ơn đời ơn người

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chỉ vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Nhớ mẹ hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 799

Nhớ lại hình bóng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Tình mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Khi còn cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Nhớ ơn cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Về thăm mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Thuở còn thơ dại

Trình bày: | Lượt nghe: 125