Nhạc sĩ: Lm. Tiến Dũng

Tên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Giêsu khoan nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 737

Con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Thân phận lưu đày

Trình bày: | Lượt nghe: 1,271