Nhạc sĩ: Lm. Tiến Dũng

Tên Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Giêsu khoan nhân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 478

Khúc hát trầm tư

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Thân phận lưu đày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 890