Nhạc sĩ: Lm. Tiến Dũng

Tên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Giêsu khoan nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 559

Con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Thân phận lưu đày

Trình bày: | Lượt nghe: 1,184