Album: Tuyển Chọn Những Bài Hát Thánh Ca Phục Sinh Hay Nhất

Nghe Album: Tuyển Chọn Những Bài Hát Thánh Ca Phục Sinh Hay Nhất

Các bài hát trong Album: Tuyển Chọn Những Bài Hát Thánh Ca Phục Sinh Hay Nhất