Nhạc sĩ: Ý thơ: Từ Linh

Khúc biệt ly

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 480

Khúc ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Khúc biệt ly

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Bánh hằng sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 448

Con mở ra

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 53