Nhạc sĩ: Lời: Nguyễn Mỹ Ngọc

Vác Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25