Nhạc sĩ: Lm. Vũ Đình Trác

Tán Tụng Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Nguồn an vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Hoan ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Tình Chúa yêu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 221

Phêrô con là Đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 917

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,194