Nhạc sĩ: Lm. Vũ Đình Trác

Tán Tụng Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Nguồn an vui

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Đất Mẹ Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Hoan ca

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Phêrô con là Đá

Trình bày: | Lượt nghe: 1,179

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 304

Tán tụng hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 3,091