Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hoàng Kim

Con Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 80

Bờ sông Babylon

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 90

Đây Tin Mừng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 90

Mục đồng ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Một em nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Vinh Danh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 44

Vinh quang của ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Trang 1 trên 212