Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hoàng Kim

Con Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 90

Bờ sông Babylon

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 97

Đây Tin Mừng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 99

Mục đồng ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Một em nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Vinh Danh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 51

Vinh quang của ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 237

Trang 1 trên 212