Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hoàng Kim

Con Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 107

Bờ sông Babylon

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 151

Thiếu nữ Sion

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 413

Thiên Thần Gaprien

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 191

Đây Tin Mừng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 157

Mục đồng ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Một em nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Vinh Danh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 72

Vinh quang của ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 409

Trang 1 trên 212