Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hoàng Kim

Con Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 107

Bờ sông Babylon

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 150

Thiếu nữ Sion

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 397

Thiên Thần Gaprien

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 190

Đây Tin Mừng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 149

Mục đồng ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Một em nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Vinh Danh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 68

Vinh quang của ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 289

Trang 1 trên 212