Nhạc sĩ sĩ: Lê Quang Ánh

Đêm hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Một mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Lễ vật hiển linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Tình trời nở hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Bêlem kỷ niệm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Chúa sinh ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Vinh danh bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Trong đêm đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Giữa hang chiên lừa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Trái tim tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Cecillia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104