Ca sĩ: Quang Thái

Tiểu sử Quang Thái

Album Quang Thái

MV Quang Thái

Bài hát Quang Thái

Thì thầm yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Biết bao ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 187

Tôi xin dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Tôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Nhã ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 46

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 40

Thánh Thể 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84