Ca sĩ: Thiên Nga

Tiểu sử Thiên Nga

Album Thiên Nga

MV Thiên Nga

Bài hát Thiên Nga

Than Van

Sáng tác: | Lượt nghe: 163

Chúa Xây Nhà

Lượt nghe: 277

Ôi lạy Chúa Trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 145

Dâng Chúa Hài Nhi

Sáng tác: | Lượt nghe: 503

Dâng lễ mùa xuân

Sáng tác: | Lượt nghe: 212

Tiệc cưới Cana

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,633

Chúa chăn nuôi tôi

Sáng tác: | Lượt nghe: 628

Nguyện Chúa chúc phúc

Sáng tác: | Lượt nghe: 2,103

Với Chúa với người

Sáng tác: | Lượt nghe: 292

Lời ca tụng

Sáng tác: | Lượt nghe: 208

Vang lời ngợi ca

Sáng tác: | Lượt nghe: 889

Như loại chim sẻ

Sáng tác: | Lượt nghe: 71

Tâm sự ngọn nến

Sáng tác: | Lượt nghe: 238

Xin cho con

Sáng tác: | Lượt nghe: 31

Xin cho con biết ăn năn

Sáng tác: | Lượt nghe: 131

Xin ở lại với con

Sáng tác: | Lượt nghe: 168

Nữ Vương thiêng đàng

Sáng tác: | Lượt nghe: 128

Lễ vật dâng Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 693