Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Cảm tạ 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263

Tôi xin dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 808

Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 185

Tôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Nhã ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 46

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 40

Thánh Thể 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84