Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Cảm tạ 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 244

Tôi xin dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 769

Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Tôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Nhã ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 45

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 40

Thánh Thể 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84