Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Nhã ca

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Cảm tạ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 634

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 77

Tôi xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Lượt nghe: 900

Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 462

Tôi về

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Diệu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Nhã Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Nhã ca

Trình bày: | Lượt nghe: 380

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 107

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 72

Diệu ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 43

Diệu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Thánh Thể 1

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Nhã ca (Saxophone)

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 883

Hiến dâng

Trình bày: , , | Lượt nghe: 134