Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Nhã ca

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Cảm tạ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 407

Vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 647

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 84

Tôi xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Lượt nghe: 903

Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Tôi về

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Diệu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Nhã Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Nhã ca

Trình bày: | Lượt nghe: 385

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 109

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 73

Diệu ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 43

Diệu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Thánh Thể 1

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Nhã ca (Saxophone)

Trình bày: | Lượt nghe: 266

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 903

Hiến dâng

Trình bày: , , | Lượt nghe: 139