Ca sĩ: Thanh Phong

Tiểu sử Thanh Phong

Album Thanh Phong

MV Thanh Phong

Bài hát Thanh Phong

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 241

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 471

Về nhà Cha

Trình bày: , | Lượt nghe: 202

Lời của rừng thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Hân hoan bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Sao Cha lại gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Hát Bài Tình Ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 88

Hướng về Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 142