Ca sĩ: Thanh Phong

Tiểu sử Thanh Phong

Album Thanh Phong

MV Thanh Phong

Bài hát Thanh Phong

Lời của rừng thiêng

Sáng tác: | Lượt nghe: 256

Người em xóm Đạo

Lượt nghe: 857

Chúa Chiên Lành

Lượt nghe: 479

Về nhà Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 203

Một đời tri ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 200

Lời của rừng thiêng

Sáng tác: | Lượt nghe: 82

Hân hoan bên Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 170

Sao Cha lại gọi con

Sáng tác: | Lượt nghe: 136

Hát Bài Tình Ca

Sáng tác: | Lượt nghe: 111

Hướng về Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 149