Nhạc sĩ sĩ: Bùi Ngọc

Đêm ân phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 877

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 498

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 308