Nhạc sĩ sĩ: Bùi Ngọc

Đêm ân phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 951

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 530

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 321